කුරුල්ලන්ගෙන් පොඩි Fun එකක් ගමුද…..!

කුරුල්ලන්ගෙන් ආතල් ගන්න

Angry Birds Pc Game


මෙන්න මම තව පුංචි game එකක් අරගෙන ආවා…. මේක ගැන දන්නෙ නැති අයනම් නැති තරම්…


මේක ගහලා තියන උන් නම් දන්නවා මේ Game එකේ තියන ආතල් එක…. ගොඩක් උන් මේ ගැන තාම දන්නෙත් නැතුව ඇති කියලා හිතලා තමයි මමත් මේක දැම්මේ…..


හරි ඉතින් වැඩි කතා ඔනෙ නෑ….
පල්ලෙහායින් බා ගන්න…..

DOWNLOAD

මේක 53mb විතරයි…. ඔන්න දැන් ඔය උඩ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් බා ගන්න……


එහෙනම් ගිහින් එන්නම්…. කට්ටියටම Good Night කිව්වා හරිනෙ එහෙනම්…..

පුළුවන් නම් comment එකක් දාගෙනම යන්න…..

Leave a Comment