මකන්න බැරි File මකමු.File Terminator

මෙන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවා පොඩි Software එකක්. මේකෙන් පුළුවන් අපිට මකන්න බෑ කියලා Windows වලින් Error එන Files ලේසියෙන්ම මකලා දාන්න.


ඒ කියන්නේ Windows උනත් මකලා දාන්න පුළුවන්.


මේ Link එකකින් Download කරගන්න.


වැඩේ හොදයි නම් Comment එකක් දාගෙනම යන්න.

Leave a Comment