ෆොස් හැකර් (FOSS Hacker) කෙනෙක් වෙන්නෙ කොහොමද?

ෆොස් හැකර් (FOSS Hacker) කෙනෙක් වෙන්නෙ කොහොමද?


ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නෙ hacker කෙනෙක් උනාම අනික් අයගෙ passwords බිඳ දමල, ඔවුන් ගේ accounts වලට ඇතුල් වෙලා, බැන්කු වලින් සල්ලි අවශ්‍ය ලෙස ගත හැකි සිරා උදවිය ලෙසටයි. සමහර විට මෙයට ජනමධ්‍ය විසින් ලබා දෙන වැරදි වචන භවිතය නිසාත්, Hackers වැනි Hollywood විත්‍රපට මගින් අප වෙත තැන්පත් කර ඇති ආකල්ප නිසා මෙය සිදුවෙන්නට ඇත. නමුත් ඔවුන්ට වැරදුනේ එතනයි.

මන්ද, FOSS සහ geek ලොකයේ නම්, hackers ල කියන්නෙ තරමක් සිරා, නමුත් හොර වැඩ, නීති විරෙොධී වැඩ කරන උදවියට නම් නොවෙයි. අප මෙවන් පුද්ගලයන්ට කියන්නෙ crackers කියලයි.

Crackers ල වැඩ කරන්නේ ඔවුන්ගේ පවුද්ගලික වාසි තකා පමණයි. ඔවුන් බොහෙො දෙනෙක් ඇත්තටම hack එක වැඩ කරන අන්දම ගැන දන්නෙ නෑ. ඔවුන් දන්නේ වෙනත් අයකු සොයා ගත් දෙයින් වාසි ලබා ගැනීම පමණකි.

Hackers ල කියන්නේ ඊට හාත් පසින් වෙනස් අය. ඔවුන් යමක් කරන්නේ එක්කො දැනට වඩා කෙටි ක්‍රමයක් හොයා ගැනීමට ඇති අශාව හෙො, තමන් ගේ නිදහසට භාදාවක් වන දෙයක් මඟ හරවා ගැනීම හෙො මෙතෙක් නොකල ජාතියේ වැඩක් කිරීමෙන් ලැබෙන තෘප්තිය හා පිළිගැනීම වැනි කාරන නිසාය.

ඔබටත් hacker කෙනෙක් වීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා මහන්සි වීමට සිදු වනු ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ ඔබ ප්‍රගුන කළ යුතු එවැනි කාරණා කිහිපයකි. සම්පූර්ණ විස්තරයක් සඳහා ESR ගේ How to become a hacker FAQ ලිපිය කියවන්න.

Hacker කෙනෙක් ගේ ආකල්ප:

අලුත් ගැටලු විසඳීමට ඇති කැමත්තක්

නිකරුනේ කාලය ගත කරන වැඩ අචම කිරීම. උද: tv එක ඉස්සරහා පැය ගනන් ගත කිරීම. එවෙනුවට මනස ව්‍යයාම වන ප්‍රහේලිකා හෙො චෙස්, සුඩොකො වැනි ක්‍රිඩා වල යෙදීම

නිදහසට කැමැත්තක්. නිදහස වෙනුවෙන් කැපකිරීම් හො එය ලබා ගැනීමට උත්සහා කිරීම

තනියම ඉගෙන ගැනීමට කැමැත්ත. ඒකියන්නෙ තනියම class යන එක නොවේ.

Hacker කෙනෙක්ගේ මූලික හැකියාවන්:

පරිගණක භාශා එකක් හො වැඩි ප්‍රමාණයක් දැන සිටීම. විශේෂයෙන්ම C/C++, Perl, Python, Bash Shell වැනි දේ දැන සිටීම

පරිගණක මෘදුකාංග සම්පදනය කිරීමේ හැකියාව තිබීම.

UNIX දැන සිටීම

Commandline එකේ වැඩ කිරීමේ හැකියවක් තිබීම

ඉංග්‍රිසි ප්‍රයෙොජනවත් තරමකට තේ රුම් ගැනීමේ සහ ලිවීමේ හැකියාව.

නියම විදිහට හැකින් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මෙතනින් ඇඩිත් රෙජිස්ටර් වෙලා බලන්න….


Leave a Comment