100000ත් ගැහුවෝ….

මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් තමයි මේ බ්ලොග් එක පටන් ගත්තෙ. අද වෙනකොට ගොඩක් ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා. ඒ අතින් සතුටුයි එදා පටන් ගත්ත බ්ලොග් එකට අදට 100K views ඇවිල්ලා.


ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ දෙයක් දෙන්න හිතුවා. තව ටික වෙලාවකින් ඒ පෝස්ට් එක දෙන්නම්.


දැන් වැඩිය ඇක්ටිව් නම් නෑ. ඒත් ඉක්මනටම ආපහු ඇක්ටිව් කරන්නම්…


ස්තූතියි.


Admins

Mr Elite_x & MRT97

Leave a Comment